Telefon Zaufania - KPP w Świeciu

Telefon Zaufania

Telefon Zaufania

Data publikacji 18.09.2015

TELEFON ZAUFANIA

 0 - 800 - 120 - 226

W KGP W WARASZAWIE W GODZINACH 13.00-21.00
 
Obslugujący ww. telefon pracownicy:
 
- informują o trybie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Policji,
- przyjmują informacje dotyczące przestępstw oraz ich sprawców, w tym i powiązań przestępczych policjantów, gdy rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia w trybie określonym w kodeksie postępowania karnego,
- udzielają ofiarom przemocy w rodzinie szczegółowych informacji odnosnie ich praw, wskazując telefony i adresy, także pozapolicyjnych organów i instytucji zobowiązanych do podjęcia czynności prawnych,
- udzielają obywatelowi podstawowych informacji z zakresu prawa karnego i wykroczeń,
- podpowiadają obywatelom sposoby rozwiązania ich innych problemów m.in. informując o numerach telefonów oraz adresach pozapolicyjnych instytucji oraz organizacji udzielających pomocy.
 

TELEFON ZAUFANIA
0-800-460-021
W KWP W BYDGOSZCZY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ