Policjantka rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Policjantka rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej

Odpowiedzialność prawna nieletnich, najczęściej popełniane wykroczenia przez młodzież oraz bezpieczne korzystanie z Internetu, to tematy, o których policjantka rozmawiała z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić uczniów, jakie mogą być konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.

Podczas wczorajszego (21.10.19) spotkania z uczniami policjantka wyjaśniła, kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariuszka omówiła zasady wynikające z kodeksu karnego i wykroczeń, wyjaśniając przy tym jakie są między nimi różnice. Młodzieży przybliżono pojęcie rozboju, kradzieży, znęcania oraz jakie są rodzaje wykroczeń. Przestrzegano uczniów przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami i mieć wpływ na jego przyszłość.

Policjantka zwróciła uwagę na negatywne skutki niewłaściwego korzystania z powszechnych w dzisiejszych czasach portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych. Omawiając to zagadnienie podkreśliła znaczenie ochrony praw człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami. Zwróciła również uwagę na zagadnienie dotyczące tzw. przestępstw z nienawiść, przybliżając ich symbolikę i charakter. Nie zabrakło informacji o właściwym zachowaniu wobec nauczycieli oraz podczas zajęć szkolnych.

Autor: podkom. Joanna Tarkowska
Publikacja: Joanna Tarkowska
  • Przywitanie policjantki przez wychowawczynię
  • Policjantka prowadzi pogadankę z uczniami
  • Policjantka tłumaczy uczniom podstawowe zagadnienia