Ćwiczenia praktyczne w Urzędzie Miejskim w Świeciu - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Ćwiczenia praktyczne w Urzędzie Miejskim w Świeciu

W dniu wczorajszym przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie Urząd Miejski przy ulicy Wojska Polskiego w Świeciu. Działania miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, współpracy służb w sytuacji zagrożenia jakim jest podłożenie ładunku wybuchowego.

W dniu wczorajszym policjanci świeckiej komendy, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, przeprowadzili ćwiczenia praktyczne w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Scenariusz zakładał wybuch ładunku na zewnątrz  budynku. W wyniku detonacji ucierpiały przypadkowe osoby- przechodnie. Kierownictwo urzędu, po przekazaniu informacji służbom ratowniczym, rozpoczęło sprawną ewakuację pracowników i petentów na zewnątrz budynku.
 

Policjanci zabezpieczali zewnętrzną część obiektu. Dbali o drożność dojazdu dla pozostałych służb ratowniczych oraz blokowali dojście i dojazd do obiektu dla osób postronnych, które mogłyby utrudniać prowadzenie akcji ratunkowej. Po zakończeniu ćwiczeń asp.szt. Przemysław Kałdowski – naczelnik Wydziału Prewencji wspólnie z przedstawicielami pozostałych służb oraz kierownictwem zakładu omówił przebieg ćwiczeń. Wszyscy wspólnie przyznali, że przeprowadzanie takich przedsięwzięć jest korzystne. Pozwalają one pozyskać umiejętności, które mogą przydać się w czasie autentycznego zagrożenia.

Autor: Julia Świerczyńska
Publikacja: Joanna Tarkowska
  • budynek urzędu miejskiego zabezpieczany przez policję
  • ewakuacja pracowników urzędu i interesantów
  • Policjanci koordynujący działania ze strażą pożarną
  • osoby poszkodowane pod opieką ratowników medycznych