Bezpieczeństwo ważna sprawa - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Bezpieczeństwo ważna sprawa

Data publikacji 29.10.2019

Policjanci zgodnie z założeniami kampanii "Razem bezpieczniej" kontynuują działania promujące bezpieczeństwo na drodze zwłaszcza wśród tych najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Świeciu odwiedził Strażnik Miejski wraz z policjantem. Podczas spotkania rozdano kamizelki odblaskowe.

 

Świeccy mundurowi zgodnie z założeniami kampanii „Razem bezpieczniej" kontynuują działania promujące bezpieczeństwo na drodze zwłaszcza wśród tych najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Policjant z Zespołu ds. Nieletnich Damian Ejankowski i komendant Straży Miejskiej w Świeciu Roman Witt odwiedzili dzieci klas I-III  ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Każde ze spotkań  było doskonałą okazją do powtórzenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących pieszych, rowerzystów i podczas jazdy autem. Dzieci miały też szansę przypomnieć sobie, wraz z policjantem, zasady prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz reagowania na światła sygnalizatora. Ponadto wszystkim uczestnikom spotkania zostały rozdane kamizelki odblaskowe.         

Podczas wszystkich zajęć uczniowie wykazywali się dużą wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego oraz kierowali mnóstwo pytań do funkcjonariusza prowadzącego pogadanki. Spotkania kończyły pamiątkowe zdjęcia oraz lawina pytań i opowieści ze strony słuchaczy.

Autor: Julia Świerczyńska
Publikacja: Joanna Tarkowska