Truck&Bus czyli drogówka na akcji - Wiadomości - KPP w Świeciu

Wiadomości

Truck&Bus czyli drogówka na akcji

Data publikacji 17.05.2018

Świecka drogówka włączyła się w ogólnopolskie działania wzmożonych kontroli autokarów i samochodów ciężarowych. Celem akcji jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

Truck&Bus to kryptonim ogólnopolskiej cyklicznie realizowanej akcji kontrolno –prewencyjnej, której założeniem jest wzmożenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w zakresie przewozów osób i rzeczy wykonywanych przez pojazdy ciężarowe i autokary.  

W dniu wczorajszym (16.05.2018) od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora policjanci świeckiej drogówki kontrolowali pojazdy typu Truck&Bus. Szczególna uwagę zwracali na pojazdy wykonujące przewozy osób, gdzie pasażerami są dzieci i młodzież, ale także transport zwierząt i rzeczy. Nadzorowali przestrzeganie przepisów prawa związanych z przewozem pasażerów, co do sposobu ich transportu i ilości. Monitorowali stan techniczny i wyposażenie pojazdów, czas pracy kierowców, posiadane przez nich uprawnienia oraz stan trzeźwości. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości dyscyplinowali kierujących i zobowiązywali do ich wyeliminowania. Wskazywali na szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym ciążącą na kierujących tego typu pojazdami. Mundurowi skontrolowali 59 pojazdów, w tym 3 autokary i 27 ciężarówek. Ujawnili szereg wykroczeń drogowych, w związku z którymi nałożyli 26 mandatów karnych, w 5 przypadkach zastosowali środek odzialywania wychowawczego w postaci pouczenia. Zatrzymali 4 dowody rejestracyjne i 1 prawo jazdy.

Autor: st. asp. Agnieszka Żokowska
Publikacja: Joanna Tarkowska