Punkty karne - KPP w Świeciu

Punkty karne

Punkty karne

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informację ustną lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom (par. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego).

W Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu informacji udziela się lub  wydaje się zaświadczenie w Wydziale Ruchu Drogowego.

W celu wydania zaświadczenia należy wypełnić wniosek zgodnie z załączonym wzorem oraz przedstawić dowód wpłaty 17 złotych opłaty skarbowej na poniższy rachunek:

Nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881
Urząd Miasta w Świeciu
tytułem : za zaświadczenie o pkt karnych

Autor: Sebastian Horodecki
Publikacja: Krzysztof Krauza

Pliki do pobrania