Informacje - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - KPP w Świeciu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

WITAMY


Jesteś na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Świeciu.
Nasze Koło działa od 1990 roku przy Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu.
Zrzeszamy byłych policjantów, wdowy i wdowców po policjantach.
Obecnie jest nas 47 członków w tym osoby wspierające nasze koło.
Członkiem koła może zostać emeryt, rencista lub wdowa wdowiec policyjny.
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba spełniająca wymogi statutu Stowarzyszenia.
Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Autor: Jan Petla
Publikacja: Krzysztof Krauza