Kontakt - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - KPP w Świeciu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia

1. Nie będziesz sam ! Razem jest łatwiej !

2. Jedynie razem mamy szanse wyrażać Swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im nas jest więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.

3. Chronimy interesy zarówno członków Stowarzyszenia jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w  tym zakresie społeczną kontrolę.    

4. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych  członków poprzez organizowanie wycieczek, pikników, spotkań.  

5. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji  państwowej oraz samorządu terytorialnego. 

6. Pomagamy w opracowaniu i wypełnieniu wniosków o pomoc socjalną z funduszu socjalnego.

 

Skład osobowy Zarządu Koła

Prezes         - Jan Petla

 I V-ce           - Krystyna Karbowska

II V-ce           - Wojciech Pawłowski

Sekretarz    - Zenon Wolicki

Skarbnik     - Barbara Kulikowska

Członek      - Sławomir Jarecki

Członek     - Marek Jędrzejewski

 

Kontakt

tel. Prezesa       509 613 726

e-mail  jan-petla@wp.pl

tel. I v -ce        512 232 312

tel. II wice      602 239 642

tel. skarbnika  602 635 317

Autor: Jan Petla
Publikacja: Krzysztof Krauza