Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia ?

Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia ?

1. Nie będziesz sam ! Razem jest łatwiej !

2. Jedynie razem mamy szanse wyrażać Swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im nas jest więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.

3. Chronimy interesy zarówno członków Stowarzyszenia jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrolę

4. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków poprzez organizowanie wycieczek, pikników, spotkań.

5. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

6. Pomagamy w opracowaniu i wypełnieniu wniosków o pomoc socjalną z funduszu socjalnego.

 

Autor: Jan Petla
Publikacja: Krzysztof Krauza